De Belastingdienst meldt dat er een uitspraak op de bezwaarschriften komt tegen de crisisheffing van werkgevers die een vaststellingsovereenkomst met de fiscus hebben, nadat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld.
Van de 13 proefprocedures pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) over 2013 en 2014 gaan twee zaken door naar het EHRM. Werkgevers die bezwaar maakten tegen de crisisheffing, konden zich met een vaststellingsovereenkomst aansluiten bij proefprocedures. In die overeenkomsten heeft de Belastingdienst afgesproken dat de uitkomst van proefprocedures leidend is voor de uitspraak op bezwaar. Het is dus nu wachten op het oordeel van het EHRM.
 
Aan de Hoge Raad zijn inmiddels 11 van de 13 proefprocedures voorgelegd. Op 29 januari 2016 heeft de Hoge Raad  geoordeeld dat de crisisheffing niet in strijd is met de nationale en Europese wetgeving (zie V-N 2016/7.17V-N 2016/7.18 en TaxVisions editie 5 februari 2016). Het ging toen om 1 proefprocedure en 1 individuele procedure. Daarna heeft de Hoge Raad in nog 10 proefprocedures hetzelfde geoordeeld. 2 van deze proefprocedures worden nu voorgelegd aan het EHRM.

Werkgevers zonder vaststellingsovereenkomst

Voor de werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de crisisheffing en die geen vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst hebben gesloten, gaat het proces van bezwaar en beroep door. In die zaken gaat het vooral om de vraag of de crisisheffing in hun specifieke geval een individuele en excessieve last is.
 
De crisisheffing is vanaf 1 januari 2015 vervallen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen