Staatssecretaris Wiebes van Financiën vraagt de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Kamerstukken 34 555) uit te stellen. De stemming zou vandaag plaatsvinden.

In een brief stelt Wiebes dat hem vanuit de praktijk signalen bereiken dat er veel DGA's de mogelijkheid zullen gebruiken om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Wiebes wil eerst inzicht krijgen in de grootte van de groep die hiervan gebruikmaakt of kan maken.

Pensioenspecialisten waarschuwen de politiek al een tijd dat een meerderheid van de 140.000 dga's zal kiezen voor omzetting naar een oudedagsvoorziening die hen meteen een forse aftrekpost in de VPB oplevert. De fiscus loopt daardoor € 5 miljard aan belastinginkomsten mis.
 

 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2016

0

Gerelateerde artikelen