In verband met de coronacrisis verleent de Douane bedrijven op verzoek uitstel van betaling. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin de coronamaatregelen stoppen.

Ondernemers kunnen per mail ([email protected]) aan de ontvanger van Douane Amsterdam vragen om uitstel van betaling.

Geen aanvullend uitstel voor expediteurs die betalen via maandkrediet

Doet iemand aangifte als direct vertegenwoordiger en betaalt diegene via een maandkrediet, dan is er al sprake van uitstel van betaling. Het is in zo'n geval niet mogelijk om nog meer uitstel aan te vragen. Alleen de formele schuldenaar, de opdrachtgever, kan om aanvullend uitstel van betaling vragen.

Aanvraag uitstel tot betaling door de schuldenaar

Aanvullend uitstel is mogelijk als een ondernemer geraakt is door de coronacrisis. Hiervoor moet de ondernemer zekerheid stellen. Van deze eis kan de ontvanger afzien als dit ernstige economische of sociale moeilijkheden veroorzaakt. In het verzoek om uitstel moet de ondernemer dit onderbouwen.

Bron: Douane

Rubriek: Douane

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

  690
Gerelateerde artikelen