De Belastingdienst gaat geen massaal uitstel verlenen voor de opgaaf UBD (uitbetaling aan derden) 2023 bij btw-verlegd situaties. De koepelorganisaties van belastingadviseurs en accountants SRA, RB, NBA en NOAB hadden daar begin deze maand om gevraagd.

De koepelorganisaties vroegen de Belastingdienst om soepel om te gaan met een verzoek om uitstel voor deze opgaaf. Niet voor iedereen was namelijk op tijd duidelijk dat de opgaaf ook voor btw-verlegd situaties gedaan moest worden.

De Belastingdienst gaat dus geen massaal uitstel verlenen voor 2023 bij btw-verlegd situaties maar de dienst wijst erop dat belastingadviseurs en opdrachtgevers uitstel voor het aanleveren van de gegevens kunnen vragen via het proces zoals dat opgenomen is in vraag 13 van het vraag- en antwoorddocument (pdf). In dat document is opgenomen dat onder vermelding van de reden schriftelijk uitstel gevraagd kan worden bij de inspecteur van het belastingkantoor waar de aanleveraar onder valt. Dit kantoor staat bijvoorbeeld op de aangiftebrief loonheffingen van een inhoudingsplichtige.

De beroepsorganisatie voor accountantskantoren SRA raadt aan om zo spoedig mogelijk uitstel voor het indienen van de opgaaf UBD 2023 te vragen in situaties waarin dit nog niet is gebeurd. "Vorig jaar ging de Belastingdienst coulant om met het vragen van uitstel. Dat zal voor dit jaar ook de verwachting zijn, maar wees dan wel snel met het uitstel aanvragen", aldus SRA.

Over situaties waarin in 2023 geen opgaaf UBD 2022 is gedaan bij btw-verlegd situaties is nog geen duidelijkheid.

Bron: SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

262

Gerelateerde artikelen