De Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de zelfstandigenorganisaties Platform Zelfstandige Ondernemers, ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw hebben plannen gelanceerd om de schijnzelfstandigheid van zzp'ers op te lossen.

De NBBU stelt voor een ondernemersovereenkomst in het leven te roepen die uitsluit dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het doel is dat de opdrachtnemer zich met een ondernemersovereenkomst presenteert als ondernemer. Hij of zij is ingeschreven bij de KvK, werkt voor eigen rekening en risico en kan opdrachten weigeren en voor verschillende opdrachtgevers werken. De opdrachtnemer bepaalt zijn eigen werktijden, voor zover die niet gekoppeld zijn aan de aard van de opdracht, en stuurt facturen. Volgens de bond wordt het met de ondernemersovereenkomst onmogelijk dat sprake is van een fictieve dienstbetrekking.

De zelfstandigenorganisaties stellen een Verklaring Zelfstandige Ondernemer (VZO) voor. Met de VZO kan de zelfstandige ondernemer bevestigen dat hij bewust ondernemer wil zijn voor eigen rekening en risico. Het zelfstandig ondernemerschap wordt niet aangevraagd. De verklaring wordt gedeponeerd of ingediend bij de KvK voor registratie in het Handelsregister en toegevoegd aan de bedrijfsgegevens. Tevens wordt de verklaring opgenomen in het bedrijfsdossier bij de Belastingdienst. Volgens de zelfstandigenorganisaties leidt de verklaring tot lage uitvoeringskosten en ontbreekt de administratieve rompslomp.
 

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen