Van ouderen tot aan ib-ondernemers en van dga's tot aan werkgevers met veel lage lonen.Staatssecretaris Weekers van Financiën blijft bij zijn standpunt: het kabinet biedt geen compensatie aan bepaalde doelgroepen die negatieve inkomenseffecten ondervinden van de invoering van het uniform loonbegrip. Hij ontraadde dan ook ieder van de vijf moties die hierover werd ingediend tijdens het op dinsdag 12 november 2013 gehouden debat over de Evaluatie van de Wet uniformering loonbegrip. Wel gaat Weekers bekijken hoe in toekomstige wetgevingstrajecten de voorlichting beter kan.

Geen compensatie

Weekers herhaalt wat hij ook al bij eerdere debatten en in brieven aan de Tweede Kamer steeds benadrukte: "de gemanifesteerde effecten van de uniformering van het loonbegrip bewegen zich allemaal binnen de marges die bij de behandeling van het wetgevingstraject en in de nadere informatie van de regering voor de invoering, zijn aangegeven. Dus wat dat betreft, is er voor het kabinet geen aanleiding om welke compensatie dan ook te doen op dit punt."

Overigens, zo gaf Weekers tijdens het debat aan, staat het de Kamer vrij om nog voor de stemmingen over het Belastingplan, amendementen in te dienen over alle groepen die nu worden geadresseerd in de moties om te compenseren. Daaraan verbindt hij tegelijkertijd de gebruikelijke voorwaarde dat elk amendement netjes moet zijn gedekt.

Betere communicatie

Zowel Van Vliet (PVV) als Groot (PvdA) dienden een motie in over de voorlichting. Van Vliet verzocht de regering in toekomstige wetgevingstrajecten de financiële gevolgen voor burgers beter uit te leggen. Volgens Groot mag "de Wet uniformering loonbegrip misschien ambtelijk gezien een hoogstandje zijn, maar in de praktijk heeft het geleid tot heel veel onrust en heel veel verwarring." "Dat moeten we bij toekomstige wetgeving voorkomen."

Weekers erkent nogmaals dat de communicatie over de Wet uniformering loonbegrip beter had gekund. " Dat zit niet alleen bij mij, maar bij het hele kabinet tussen de oren."

Met name als het gaat om vereenvoudigings-of hervormingsvoorstellen zul je tijdig moeten nadenken over de communicatie en wat dit betekent voor mensen, zo geeft Weekers aan. Mocht de Tweede Kamer de moties van Van Vliet en Groot over dit punt aannemen dan belooft de bewindsman een brief van het kabinet om nog even te resumeren welke lessen eruit het hele wetgevingstraject Uniformering loonbegrip kunnen worden getrokken.

Weekers: "Ik denk dat zowel de Kamer als het kabinet lessen trekken uit dit wetgevingstraject, de implementatie ervan en alles wat ermee samenhangt. We zullen in de toekomst natuurlijk proberen om niet in dezelfde val te lopen."
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Toeslagen en zorgverzekeringswet

0

Gerelateerde artikelen