Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de premiekorting jongere werknemers is een arbeidsovereenkomst van ten minste 32 uur per week voor de duur van ten minste 6 maanden. Het aantal uren per week in deze voorwaarde gaat binnenkort omlaag.

Dat meldt de Belastingdienst. Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgver met zijn jongere werknemer een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week hebben om in aanmerking te komen voor de premiekorting.

Dit geldt alleen voor werknemers die op of na 1 juli 2015 in dienst komen. De andere voorwaarden blijven onveranderd. Meer informatie hierover staat in paragraaf 5.12 van het 'Handboek Loonheffingen' op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing

0

Gerelateerde artikelen