De nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018 presenteert de 'bouwstenen' waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2018 berekent.

De Belastingdienst stuurt eind 2017 aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.

De berekeningen van UWV zijn hier te downloaden.

 

 

Bron: UWV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing

1

Gerelateerde artikelen