Het UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2024 de voorlopige berekeningen 2023 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben, ontvangen een brief met de specificaties. Het UWV vraagt de werkgevers de berekening vóór 1 mei 2024 te controleren.

In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV's), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2023 die de werkgever tot en met 31 januari 2024 heeft ingediend.

Als het UWV een aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2024 nog in behandeling had, dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kan de werkgever de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Dat doet de werkgever door uiterlijk 1 mei 2024 een correctie aangifte loonheffingen in te dienen.

Klopt de voorlopige berekening niet of missen er gegevens, controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2023. Bij onjuistheden hebt de werkgever tot en met 1 mei 2024 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2024 neemt het  UWV niet mee in de definitieve berekening die de werkgever uiterlijk 31 juli 2024 ontvangt.

Bron: Belastingdienst/UWV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie, Loonbelasting, Sociale zekerheid algemeen

139

Gerelateerde artikelen