Het UWV trekt 5000 boetes in omdat deze volgens de uitkeringsinstantie onterecht zijn gegeven. De boetes, die een waarde van 6,8 miljoen euro vertegenwoordigen en per stuk soms duizenden euro's konden bedragen, zijn sinds maart 2020 opgelegd aan mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Het UWV beschuldigde hen van het niet, onjuist of te laat aanleveren van informatie over bijverdiensten naast de uitkering. Maar naar nu blijkt, beschikte het UWV gewoon over die gegevens.

De informatie was namelijk afkomstig van de Belastingdienst, maar niet gekoppeld aan de gegevens van de cliënten van het UWV. "Daarmee betreft het niet langer een schending van de Inlichtingenplicht, is de boete onterecht en is UWV van mening dat het niet langer gepast is om de eerder opgelegde boetes te handhaven", stelt de instantie in een verklaring.

Een woordvoerder licht toe dat de meeste mensen hun boete, die tussen de 40 en 5000 euro kon bedragen, al hadden betaald. Hij benadrukt daarbij dat boetes van een paar duizend euro "echt een uitzondering" zijn. Het is niet bekend in hoeverre de boetes tot financiële problemen hebben geleid. Maar mocht dat het geval zijn, dan zal het UWV met de cliënt zoeken naar een oplossing, aldus de zegsman.

Johanna Hirscher, lid van de raad van bestuur, zegt dat het UWV rekening moet houden met de complexiteit van wetgeving. "Een onderdeel daarvan is dat wij steeds vaker informatie, over bijvoorbeeld inkomen naast een uitkering, zelf kunnen invullen voor de cliënt op basis van gegevens van de Belastingdienst." En dat is niet gebeurd, constateert zij. "Dit had niet zo moeten gebeuren en heeft tot onnodige boetes geleid. Daarom herzien wij nu deze boetes", legt Hirscher uit.

De cliënten die een boete hebben ontvangen, hoeven volgens het UWV niet zelf contact op te nemen. De uitkeringsinstantie licht hen persoonlijk in met een telefoongesprek en een daaropvolgende brief. Volgens de woordvoerder volgt daarna "zo snel mogelijk" de terugbetaling.

Het is niet de eerste keer dat het UWV terugkomt op eerder opgelegde boetes. In november draaide de instantie nog 703 boetes terug die waren gegeven op basis van onrechtmatig verkregen informatie. De straffen waren uitgedeeld met behulp van een omstreden 'risicoscan' voor het opsporen van WW-fraude door mensen die in het buitenland zijn. Dat systeem werd in februari stilgelegd.

 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid

286

Gerelateerde artikelen