Werkgevers kunnen vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 bij UWV een aanvraag indienen voor de vijfde periode tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming ziet op de periode april tot en met juni 2021. Voor de vijfde aanvraagperiode geldt:

  • De werkgever kan een tegemoetkoming aanvragen als hij over drie aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van drie maanden.
  • Heeft de werkgever een tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode, dan moeten de drie maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden van de vierde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020, zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
  • Als de werkgever een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af, dan heeft hij een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als de werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft hij ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
  • De werkgever mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als hij een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Meer informatie staat op de website van het UWV.

Bron: Belastingdienst/UWV

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

Rubriek: Sociale zekerheid werkloosheid

  249
Gerelateerde artikelen