De Belastingdienst levert vanaf het belastingjaar 2020 geen inleverschema meer mee in het Service Bericht Uitstel (SBU). De inleververwachting verandert echter niet. Belastingconsulenten moeten vanaf het belastingjaar 2020 zelf in de gaten houden of zij aan de inleververwachting voldoen via hun softwarepakket.

Alle aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting met als einddatum van het belastingtijdvak 31 december 2020 vallen onder de inleververwachting. Deze aangiften krijgen de uiterste uitsteldatum 1 mei 2022. Het inleverschema over belastingjaar 2019 met als uiterste uitsteldatum 1 mei 2021 wordt tot het einde van de inleverperiode nog wel verstrekt.

De inleververwachting is ongewijzigd. In onderstaand schema staat het percentage aangiften dat voor het eind van iedere inleverperiode minimaal moet zijn ingeleverd.

Inleverperiode Percentage in te leveren aangiften
April/mei/juni/juli/aug. 2021 30,00%
September 2021 38,75%
Oktober 2021 47,50%
November 2021 56,25%
December 2021 65,00%
Januari 2022 73,75%
Februari 2022 82,50%
Maart 2022 91,25%
April 2022 100,00%

 

Op de site van de Belastingdienst staat een brochure over de uitstelregeling belastingconsulenten 2020 met meer informatie over de uitstelregeling.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  544
Gerelateerde artikelen