De invoering van de 'Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties' gaat waarschijnlijk van 1 januari 2016 naar 1 april 2016. Met de invoering van deze wet verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Wie nu al een VAR voor 2014 of 2015 heeft, hoeft meestal geen nieuwe VAR voor 2016 aan te vragen.
Dat meldt de Belastingdienst. Waarschijnlijk gaat de VAR per 1 april 2016 verdwijnen. In de tussentijd blijft de overgangsregeling gelden. Dat betekent dat een VAR voor 2014 of 2015 geldig blijft totdat de nieuwe wet is ingegaan, en zolang het werk hetzelfde blijft en onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden wordt uitgevoerd. Verandert het werk, of veranderen de omstandigheden en de voorwaarden waaronder een zzp'er werkt, vraag dan een nieuwe VAR aan.

Al een VAR voor 2016 aangevraagd?

Als iemand al een VAR voor 2016 heeft aangevraagd, dan heeft diegene misschien bericht van de Belastingdienst gekregen dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Dat gaat de Belastingdienst alsnog doen.

Meer informatie

In de brief van de staatssecretaris aan de Eerste Kamer staat meer over de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie en de voorwaarden waaronder deze wordt ingevoerd.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen