Ondernemers die TVL Q1 2021 hebben aangevraagd, ontvangen vanaf de tweede helft van juli per mail het vaststellingsverzoek. Tijdens de vaststelling kunnen ze de werkelijke omzet doorgeven. Daarmee berekent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het definitieve subsidiebedrag.

In de meeste gevallen is het vaststellingsformulier al ingevuld met hulp van gegevens van de Belastingdienst. Ondernemers hoeven dan alleen nog akkoord te geven. Zo niet, dan kunnen ze de werkelijke omzetgegevens doorgeven. Als de RVO de gegevens juist en volledig ontvangt, beslist en betaalt de dienst in 90% van de gevallen binnen 3 weken.

Ondernemers moeten de omzet berekenen zonder btw en bijlagen toevoegen als bewijs. De volgende stukken kunnen dienen als bewijs van de omzet:

  • btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
  • een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
  • een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

De uiterste deadline voor de vaststelling van TVL Q1 2021 is 1 oktober 2021. Voor die datum moet de werkelijke omzet uit het eerste kwartaal van 2021 zijn doorgegeven aan de RVO.

Bron: RVO

Dossiers: Corona

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Sociale zekerheid algemeen

Informatiesoort: Nieuws

  311
Gerelateerde artikelen