Vragen die deelnemers hebben gesteld tijdens het webinar over de werkkostenregeling van de Belastingdienst, zijn samen met de antwoorden gepubliceerd.

Op het webinar kwamen vragen voorbij als:

  • Mijn werknemer maakt geen zakelijke kosten. Kan ik hem dan toch een kostenvergoeding geven die ik aanwijs als eindheffingsloon?
  • Hoe moet ik de gebruikelijkheidstoets uitvoeren?
  • Moet ik de werkkostenregeling ook toepassen bij stagiairs en werknemers met een nul-urencontract?

Een deel van de vragen en de antwoorden daarop staat nu op de website van de Belastingdienst. De vragen en antwoorden gaan over de volgende onderwerpen:

  • WKR: loon en eindheffingsloon
  • WKR: gerichte vrijstellingen
  • WKR: de gebruikelijkheidtoets
  • WKR: de concernregeling

Daarnaast is een aantal algemene vragen opgenomen onder: Werkkostenregeling (WKR). Binnenkort volgen ook nog vragen over administratie de werkplek, maaltijden en consumpties, bedrijfsfeesten en –activiteiten en het noodzakelijkheidscriterium.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

7

Gerelateerde artikelen