Vanaf 1 januari 2015 of gedurende dit jaar verandert er een aantal zaken rond de fiscale behandeling van de eigen woning. Een overzicht.

Aftrek van rente restschulden eigen woning mag 15 jaar lang

Een woningeigenaar mag 15 jaar lang de rente aftrekken van een schuld die is overgebleven na verkoop van een eigen woning op voorwaarde dat de rente vóór de verkoop ook kon worden afgetrokken. Een andere belangrijke voorwaarde is dat het huis na 28 oktober 2012 is verkocht.

Er is sprake van een restschuld voor deeigen woning als de eigenwoningschuld (het bedrag waarover de rente mag worden afgetrokken) hoger is dan de verkoopprijs van de woning, na aftrek van de verkoopkosten. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel.

Let op
Het kan voorkomen dat een woningeigenaar economisch gezien een restschuld overhoudt aan de verkoop, maar fiscaal gezien niet. Dit komt omdat de wet uitgaat van de eigenwoningschuld en niet van de hypotheek of lening die een eigenaar had voor de eigen woning. Een hypotheek of lening kan namelijk hoger of lager zijn dan de eigenwoningschuld.

Tijdelijk verruimde vrijstelling van de schenkbelasting vervalt

De tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenkbelasting is op 1 januari 2015 vervallen. Het ging om de vrijstelling die maximaal € 100.000 is. Daarnaast moest het bedrag van de schenking gebruikt worden voor:

  • aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning
  • aflossing van uw eigenwoningschuld
  • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

Is er sprake van een eigen woning in aanbouw, dan is er een tegemoetkomende regeling. Vanaf 1 januari 2015 geldt de reguliere eenmalig verhoogde vrijstelling weer, waarbij een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar voor de eigen woning is vrijgesteld van schenkbelasting tot een bedrag van € 52.752. De schenking voor een woning in aanbouw moet dan in één jaar worden besteed. Mensen die gebruikmaken van de coulante toepassing van de regeling mogen het geldbedrag dat zij in 2014 belastingvrij hebben ontvangen en nog niet geheel in 2014 konden besteden, gebruiken om resterende aankooptermijnen die zich in 2015 aandienen, te voldoen. Voorwaarde is dat zij in 2014 minimaal de 1e termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning hebben voldaan.

Het lage btw-tarief arbeidsloon voor renovatie en herstel woningen wordt tijdelijk verlengd

Tot 1 juli 2015 kunnen eigenaars van woningen die ouder zijn dan twee jaar, gebruikmaken van de tijdelijke verlaging van het btw-tarief naar 6% over het arbeidsloon bij renovatie en herstel. Na 1 juli geldt hiervoor het oude percentage van 21. Voor de gebruikte materialen blijft 21% btw gelden.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning 52%-schijf

Wanneer iemand inkomen uit werk en woning heeft dat in de 52%-schijf valt, dan worden de aftrekbare kosten eigen woning in 1e instantie ook berekend tegen het vaste percentage van 52%. Vervolgens vindt een correctie plaats van de aftrekbare kosten eigen woning, maar alleen voor het deel van de aftrek dat in de 52%-schijf valt. In 2015 is deze correctie 1% van de aftrekbare kosten. In 2014 was deze correctie 0,5%.

In de onderstaande tabel staat wat het gevolg is voor het deel van de aftrek voor de eigen woning dat in de 4e belastingschijf valt.

JaarBelastbaar inkomen in de 4e schijfNormaal tarief 4e schijfAangepast tarief voor de aftrek eigen woningExtra betaling
2014 Vanaf € 56.532 52% 51,5% 0,5%
2015 Vanaf € 57.586 52% 51,0% 1%


Jaarlijks wordt het tarief voor de aftrek voor de eigen woning met 0,5% verminderd, totdat iemand de rente en kosten van de eigen woning nog maar tegen 38% kan aftrekken.

Aanpassing van het (eigen)woningforfait

Woningeigenaren moeten een bedrag bij hun inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Dat geldt ook voor een woning die onderdeel uitmaakt van zakelijk vermogen. In dat geval gaat het om het 'woningforfait'.

Tabel eigenwoningforfait 2015

Waarde van de woningEigenwoningforfait
meer danniet meer dan
- € 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,30%
€ 25.000 € 50.000 0,45%
€ 50.000 € 75.000 0,60%
€ 75.000 € 1.050.000 0,75%
€ 1.050.000 - € 7.875 + 2,05% van de waarde van de woning boven € 1.050.000

 
Tabel woningforfait 2015

Waarde van de woningForfait
meer danniet meer dan
- € 12.500 1,05%
€ 12.500 € 25.000 1,35%
€ 25.000 € 50.000 1,50%
€ 50.000 € 75.000 1,65%
€ 75.000 € 1.050.000 1,80%
€ 1.050.000 - € 18.900 + 2,20% van de waarde van de woning boven € 1.050.000

   
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen