Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 21 juni 2022 aanvaard door de Eerste Kamer en op 1 augustus jl. in werking treden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een 'factsheet' samengesteld.

De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Dit leidt, op hoofdlijnen, tot de volgende wijzigingen:

  • Uitbreiding van de informatieverplichting van de werkgever.
  • Kosteloze opleiding voor de werknemer.
  • Geen verbod op nevenwerkzaamheden voor de werknemer, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond.
  • Een werknemer kan verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Dit wordt geregeld in de Wet flexibel werken.

De factsheet is in pdf beschikbaar.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Arbeidsrecht

  250
Gerelateerde artikelen