Als de overheid de oprichting van een bv wil vereenvoudigen, zullen digitalisering en fraudebestrijding bij het notariaat en de KvK een belangrijke rol spelen in hoe die vereenvoudiging vorm krijgt. Dat schrijven de hoogleraar Vino Timmerman en oud-notaris Christiaan Stokkermans in het rapport 'Oprichten zonder omwegen'. Het is een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken dat het rapport op 28 juli naar de Tweede Kamer stuurde.

In het rapport staan een aantal scenario’s, met en zonder notaris, voor vereenvoudiging van de oprichting van een bv. De voortschrijdende digitalisering en de door de overheid geïntensiveerde fraudebestrijding zijn voor het verloop van de oprichtingsprocedure 'game changers', zoals de onderzoekers deze ontwikkelingen noemen.

Notariaat vervalt

Er zijn enkele scenario's uitgewerkt waarin bij de oprichting van een bv de stap naar de notaris vervalt. Timmerman en Stokkermans zien in het schrappen van de notaris veel haken en ogen. Ze voorzien vooral een groot verlies aan fraudebestrijding bij de Belastingdienst, de politie en het OM wanneer de notaris geen meldingen meer doet aan de FIU en geen eigen database meer bijhoudt die toegankelijk is voor de opsporingsinstanties.

Ketenpartners

De onderzoekers zien wel veel winst in een nog betere afstemming en verdere digitalisering van de werkzaamheden in verband met de oprichting van bv’s tussen het notariaat en de KvK's. Zo zou het mogelijk moeten worden dat gegevens uit notariële akten rechtstreeks in de systemen van de KvK kunnen worden overgenomen. Notariaat en KvK worden zo nog meer ketenpartners dan nu het geval is.

In deze optie ligt het voor de hand in de wet te bepalen dat de notaris gelijktijdig met het passeren van de notariële akte de (opgave ter) inschrijving in het handelsregister doet. De bestuurdersaansprakelijkheid van art. 2:180 lid 2 BW kan dan vervallen. Dit zou een vereenvoudiging van het vennootschapsrecht betekenen.

Aanleiding voor dit onderzoek vormt de aankondiging in het MKB-actieplan te onderzoeken of en hoe de oprichting van een bv eenvoudiger kan. Binnenkort wil staatssecretaris Keijzer van EZ belanghebbenden over een aantal beleidsopties raadplegen, onder andere door middel van een online consultatie. Zij hoopt de Tweede Kamer dit najaar te kunnen informeren over een beleidsstandpunt.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Ondernemingsrecht, Fiscaal ondernemingsrecht

Focus: Focus

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

  735
Gerelateerde artikelen