Rechtspersonen zoals verenigingen en bv's mogen in de nabije toekomst volledig digitaal vergaderen, waarmee de verplichting dit fysiek te doen vervalt. De ministerraad stemde in met een voorstel hierover van demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming).

Veel rechtspersonen zijn verplicht om minstens een keer per jaar met hun leden of aandeelhouders fysiek te vergaderen. Tijdens de coronapandemie verviel die plicht, via de tijdelijke coronawet, enige tijd. Weerwind heeft het streven om dat beleid permanent in te voeren vanaf 1 januari 2025. Zijn voorstel daarover gaat op korte termijn naar de Tweede Kamer.

Volgens de minister is volledig digitaal vergaderen "laagdrempelig" en vermindert het de regeldruk voor het bedrijfsleven. Rechtspersonen, zoals ook naamloze vennootschappen, coöperaties en Verenigingen van Eigenaren, mogen zelf besluiten of ze volledig digitaal willen vergaderen.

Ook moet hiervoor "voldoende draagvlak bestaan onder leden of aandeelhouders" en moeten zij goed geïnformeerd worden over alle details rond zo'n bijeenkomst.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht

Focus: Focus

1166

Gerelateerde artikelen