De vergoeding van de werkgeverslasten bij loonkostensubsidie is met ingang van 1 januari 2018 verhoogd naar 23,5%.

Dat blijkt uit de op 29 november 2017 verschenen ministeriële regeling in de Staatscourant.
 
De vergoeding wordt jaarlijks herzien naar aanleiding van de vaststelling van de wettelijk verplichte werkgeverspremies voor een werknemer die het wettelijk minimumloon verdient in de marktsector. De vergoeding wordt voor 2018 met een half procentpunt verhoogd naar 23,5%.
 
De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.
 

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Sociale zekerheid ziektekosten, Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid

3

Gerelateerde artikelen