De Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies begint op woensdag 7 juni 2017 met haar verhoren. De ondervragingscommissie is ingesteld naar aanleiding van de Panama Papers. De commissie hoort verschillende experts en direct betrokkenen uit de sector. Met de ondervraging wil de Kamer meer inzicht krijgen in de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk, en de effectiviteit van het toezicht daarop.

Verhoorschema

Dag 1: woensdag 7 juni 2017
Thema: Fiscale constructies: grondslaguitholling, de omvang van offshore vermogens en geldstromen, het afzonderen van particuliere vermogens
 
9.30 uur: Joris-Jan Leenman: voorzitter Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering van de Belastingdienst  (opgeroepen als deskundige)  en Ben van den Berg: lid van de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering van de Belastingdienst (opgeroepen als deskundige)
12.00 uur: Jan van Koningsveld: directeur van het Offshore Kenniscentrum (opgeroepen als deskundige)
14.30 uur: Ron van de Klashorst: voorzitter van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding van de Belastingdienst (opgeroepen als deskundige)  en Robert-Jan Roerink: lid van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding van de Belastingdienst (opgeroepen als deskundige)
 
Dag 2: donderdag 8 juni 2017
Thema: Bevindingen Panama Papers, de regelgeving waar trustkantoren aan moeten voldoen, tekortkomingen van trustkantoren en de rol van het Openbaar Ministerie bij het bestrijden van fiscale constructies
 
9.30 uur: Jan Kleinnijenhuis: economieredacteur Trouw (opgeroepen als deskundige)  en Siem Eikelenboom: onderzoeksjournalist bij het Financieele Dagblad (opgeroepen als deskundige)
12.00 uur: Willemieke van Gorkum: directeur Toezicht horizontale functies en integriteit bij de Nederlandsche Bank (opgeroepen als deskundige)
14.30 uur: Thomas Bosch: Officier van Justitie en landelijk coördinerend officier fraude van het Functioneel Parket (opgeroepen als deskundige)
 
Dag 3: vrijdag 9  juni 2017
Thema: Belastingontwijking vanuit een wetenschappelijk perspectief, transparantie over fiscale constructies en de rol van trustkantoren bij fiscale constructies
 
9.30 uur: Jan Vleggeert: universitair hoofddocent belastingrecht aan de Universiteit Leiden (opgeroepen als deskundige)
12.00 uur: Anne Scheltema Beduin: Executive director Transparency International Nederland (opgeroepen als deskundige)  en Fritz Streiff: Project and Research Officer Transparency International Nederland (opgeroepen als deskundige)
14.30 uur: Gregory Elias: chairman United Trust Curaçao en bestuurder United Trust International Holdings B.V. (opgeroepen als getuige)
 
Dag 4: maandag 12 juni 2017
Thema: Fiscale structuren voor bedrijven
 
9.30 uur: Jan Favié: bestuurder en algemeen directeur van de Promogroup B.V. en U2 Limited (opgeroepen als getuige)
12.00 uur: Bartjan Zoetmulder: belastingadviseur en lid van het vastgoedteam bij Loyens & Loeff; voorzitter van de NOB-kerngroep Nederland Investeringsland (opgeroepen als getuige)
14.30: Ronald Posthumus: Business Unit Director bij Vistra Netherlands en voormalig bestuurder bij Alter Domus (opgeroepen als getuige)
 
Dag 5: dinsdag 13 juni 2017
Thema: De rol van het notariaat bij fiscale constructies
9.30 uur: Martin Jan van Mourik: emeritus hoogleraar notarieel recht en privaatrecht aan de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen; voormalig notaris (opgeroepen als deskundige)
 
Dag 6: woensdag 14 juni 2017
Thema: Werkwijze van en samenwerking tussen trustkantoren en belastingadviseurs
 
9.30 uur: Dick Niezing: Managing Director Intertrust Netherlands (opgeroepen als getuige)
12.00 uur: John Graham: partner bij Graham Smith & Partners en bestuurder Greyfriars Management Services (opgeroepen als getuige)
 
Dag 7: donderdag 15 juni 2017
Thema: Fiscale constructies voor vermogende particulieren en bedrijven
 
9.30 uur: Renate de Lange: partner Tax and Human Resource Services bij PwC (opgeroepen als getuige)
12.00 uur: Huug Braamskamp: Managing Director bij Citco Nederland B.V. (opgeroepen als getuige)
14.00 uur: Ruben Freudenthal: partner en belastingadviseur Private Clients bij Mazars en hoogleraar Belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (opgeroepen als getuige)
17.00 uur: Philippe Mol: Chief Commercial Officer en Director Private Office bij Van Lanschot Bankiers (opgeroepen als getuige)
 
Dag 8: vrijdag 16 juni 2017
Thema: Rol van trustkantoren en belastingadviseurs bij fiscale constructies en het toezicht op de trustsector
 
9.30 uur: Toine Manders: voormalig directeur van het Haags Juristen College (opgeroepen als getuige)
12.00 uur: Frank Sonsma: directeur Alea Management (opgeroepen als getuige)
14.30 uur: Guus Poelen: founding partner Infintax (opgeroepen als getuige)
17.00 uur: Frank Elderson: directeur toezicht pensioenfondsen, toezicht horizontale functies en integriteit, juridische zaken en nationale resolutie-autoriteit bij De Nederlandsche Bank (opgeroepen als getuige)

Samenstelling

De Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies bestaat uit zes leden:
  • Henk Nijboer (voorzitter, PvdA)
  • Tom van der Lee (ondervoorzitter, GroenLinks)
  • Eppo Bruins (ChristenUnie)
  • Chris van Dam (CDA
  • Renske Leijten (SP)
  • Jan Paternotte (D66)

Doel

De parlementaire ondervraging richt zich op twee afzonderlijke kwesties:
  • Het doorsluizen van kapitaal via in Nederland gevestigde ondernemingen met niet of nauwelijks reële economische activiteiten
  • Het wegsluizen van particuliere vermogens naar buitenlandse doelvennootschappen

Nieuw instrument

Een parlementaire ondervraging is een nieuw onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer, uitgewerkt in het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging. Het instrument valt volledig binnen de kaders van de Wet op de parlementaire enquête 2008. Tijdens een parlementaire ondervraging staan mondelinge verhoren centraal. Anders dan bij een enquête worden in principe geen schriftelijke inlichtingen of documenten gevorderd. Wel krijgen personen die worden verhoord de gelegenheid een position paper aan de commissie te sturen. Net als bij een enquête zijn personen verplicht mee te werken en worden zij onder ede gehoord.

 

 

Bron: Tweede Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

10

Gerelateerde artikelen