De Wet verhuurderheffing is ongewijzigd door de Tweede Kamer aangenomen. Net als een dag eerder probeerde de oppositie de stemmingen nog uit te stellen. PvdA en VVD persisteerden evenwel om de stemmingen doorgang te laten vinden.

 

CFV

Een rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) over de doorrekening van de effecten van het voorgenomen huurbeleid en de verhuurderheffing, zoals verwoord in het Regeerakkoord, bevatte zware conclusies. Het rapport is dinsdag door minister Blok naar de Tweede Kamer gestuurd. Er is volgens het CFV sprake van forse achteruitgang op de solvabiliteit van de corporatiesector. Per saldo daalt het volkshuisvestelijk vermogen met 17 miljard euro, wat een daling is van 50% ten opzichte van de recentste solvabiliteitsbeoordelingen. Van de 388 corporaties krijgen 110 corporaties een solvabiliteit onder 15%, wat nauwelijks ruimte laat voor nieuwe activiteiten. De financiële basis onder de sociale huursector krijgt door deze effecten, aldus het CFV,  een zeer grote klap. Deze niet mis te verstane conclusies werkten als een rode lap op een stier in de Tweede Kamer.

Geen heropening debat

Jansen (SP) vroeg naar aanleiding van het rapport om heropening van het debat over de Verhuurderheffing. Hij kreeg bijval van ongeveer de gehele oppositie. Monasch (PvdA) wierp echter tegen dat bij de voorliggende verhuurderheffing de maatregelen uit het Regeerakkoord  na 2013 nog niet zijn meegenomen. Het wetsvoorstel kende oorspronkelijk een opbrengst van 5 miljoen euro in 2013 en 800 miljoen euro in de jaren erna. Bij nota van wijziging is de opbrengst voor volgend jaar verhoogd met 45 miljoen euro. Daar viel in de Kamer nog mee te leven, maar het venijn zit in 2014. In het Regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengst dan wordt verhoogd met 1,2 miljard euro naar 2 miljard euro. Het rapport van CFV ziet ook op, onder meer, dit punt en niet op de situatie voor 2013. De verhoging met 1,2 miljard euro zal echter nog het gehele parlementaire traject dienen te doorlopen, waardoor volgens Monasch de voorliggende wet gewoon in stemming gebracht kon worden. Visser (VVD) deelde die mening, waarmee er een meerderheid was om over het voorstel te stemmen. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2012

0

Gerelateerde artikelen