Woningcorporaties in Amsterdam betalen dit jaar met elkaar 204 miljoen euro belasting aan het rijk voor de circa 165.000 sociale huurwoningen die zij bezitten. Deze verhuurderheffing is dit jaar vanwege de hoge WOZ-waarden van Amsterdamse woningen de hoogste ooit, en ruim 11 procent hoger dan vorig jaar.

De corporaties betalen deze jaarlijkse belasting over het bezit van de meest betaalbare huurwoningen sinds 2014. De verhuurderheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde. Die is door de krapte op de Amsterdamse woningmarkt de afgelopen jaren flink gestegen.

"Het is opvallend dat corporaties in Amsterdam meer verhuurderheffing betalen dan ooit, terwijl in politiek Den Haag voortdurend wordt gesproken over vermindering van de heffing", stelt directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). "Heel vervelend dat we dit geld in deze tijden van wooncrisis en corona niet kunnen besteden aan nieuwbouw van woningen, aan het betaalbaar houden van de huren en aan verduurzaming."

Het economisch onderzoeksbureau SEO concludeerde dinsdag dat een halvering van de afdracht die de woningcorporaties aan de overheid moeten doen, de economie tussen 2022 en 2025 met 5 miljard euro zou doen groeien. Ook kunnen er in die periode 60.000 voltijdsmedewerkers aan de slag in de bouw en ondersteunende sectoren als de corporaties die verhuurderheffing in woningbouw en verduurzaming kunnen steken.

Bron: AFWC

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Verhuurderheffing

12

Gerelateerde artikelen