Per 1 januari 2017 zijn drie verklaringen en verzoeken investeringsaftrek vervallen. In plaats daarvan zijn drie nieuwe ja/nee-vragen opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor investeringen over 2016 is de beantwoording van deze vragen verplicht. Het is niet meer mogelijk verklaringen en verzoeken in te dienen.
De volgende verklaringen en verzoeken investeringsaftrek zijn vervallen:
  • verklaringen inzake de berekening van investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling bij aanwending van een herinvesteringsreserve of gebruikmaking van de ruilarresten;
  • verzoek om toepassing van investeringsaftrek voor het aangaan van verplichtingen in het kader van transacties tussen naaste verwanten;
  • verzoek om investeringsaftrek in het kader van de overname van een onderneming uit een nalatenschap waarbij verplichtingen worden aangegaan tussen gerechtigden tot die nalatenschap.

Lees ook het thema Herinvesteringsreserve: onbelaste boekwinst voor herinvesteren in nieuwe bedrijfsmiddelen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen