Op 6 november 2018 heeft de Raad een richtlijn aangenomen waardoor de lidstaten verlaagde of sterk verlaagde btw‑tarieven of zelfs een nultarief kunnen toepassen op elektronische publicaties. Hierdoor krijgen lidstaten de mogelijkheid btw-tarieven voor elektronische en fysieke publicaties op elkaar af te stemmen. Het aannemen van de richtlijn e‑publicaties volgt op het politiek akkoord dat de Raad op 2 oktober heeft bereikt.

Volgens de huidige btw‑regels worden elektronisch geleverde diensten belast tegen het normale btw‑tarief. Op fysieke publicaties, zoals boeken, kranten en tijdschriften kunnen lidstaten momenteel een verlaagd btw‑tarief heffen. Sommige lidstaten hebben nu toestemming gekregen om op fysieke publicaties sterk verlaagde btw‑tarieven te hanteren of een nultarief.

Dankzij de nu aangenomen richtlijn zullen lidstaten die dat willen, ook op elektronische publicaties verlaagde tarieven kunnen toepassen. Sterk verlaagde tarieven en een nultarief zullen alleen toegestaan zijn voor de lidstaten die deze verlaagde tarieven al hanteren voor fysieke publicaties.

De nieuwe regels gelden tijdelijk, in afwachting van de invoering van een nieuw btw‑stelsel. De voorstellen die de Commissie voor het nieuwe systeem heeft uitgebracht bieden de lidstaten meer flexibiliteit om hun btw‑tarieven te bepalen.

 

Bron: Council of the EU

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Carrousel: Carrousel

  455
Gerelateerde artikelen