De Bitcoin kwalificeert net als ‘gewoon' geld als bezitting voor de heffing in box 3. Hierover moet dus belasting worden betaald via de aangifte door de waarde in het economisch verkeer op de peildatum 1 januari in te vullen.

Dat schrijft de Financiële Telegraaf. Bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen staan op de computer opgeslagen en kunnen alleen worden gebruikt als betaalmiddel op internet.

Hoewel de belastingplichtige zelf verantwoordelijk is voor de juistheid van de ingediende aangifte, is het voor de Belastingdienst moeilijk om zicht te krijgen op het bezit van virtuele valuta's. Fiscalist Jeroen Knuist wijst er in zijn column De (virtuele) werkelijkheid van virtuele valuta op, dat eerst maar eens moet worden bezien of de Belastingdienst een effectief opsporings- en controlemechanisme rond bitcoins en andere virtuele valuta's kan ontwikkelen.

De Bitcoin is het afgelopen jaar flink in waarde gezakt. Volgens de krant was de stand op 1 januari 2014 nog € 614,53 voor 1 bitcoin. De actuele stand is € 246,92.

 

Lees ook het thema Box 3.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen