Nederlanders behoorden in 2020 tot de rijkste mensen ter wereld, met een gemiddeld netto-vermogen van bijna 129.000 euro. Dat becijferde Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld, in een onderzoek naar bezittingen. De stijging naar plek vier op de vermogensranglijst komt deels door de coronacrisis, omdat er toen nog meer gespaard werd dan er überhaupt al wordt gedaan. Ook wordt het toegenomen vermogen deels veroorzaakt door bijvoorbeeld de gestegen huizenprijzen.

Bij de vorige editie van het onderzoek, in 2000, stond Nederland nog op de zevende plek qua vermogen. Vorig jaar was de gemiddelde wereldburger nog nooit zo rijk, constateren de onderzoekers verder. Het totaal aan bezittingen nam sinds het vorige onderzoek met bijna 10 procent toe, voor het eerst tot boven de 200 biljoen euro. De stijging komt onder meer door het herstel van aandelenbeurzen. Dit jaar neemt de rijkdom gemiddeld iets minder hard toe, met ongeveer 7 procent ten opzichte van 2020, verwacht de kredietverzekeraar.

De Verenigde Staten (met gemiddeld ruim 218.000 euro netto-vermogen), Zwitserland (ruim 212.000 euro) en Denemarken (bijna 150.000 euro) vormen de top drie van landen met de hoogste gemiddelde bruto rijkdom per burger. Volgens de kredietverzekeraar is het spaargedrag van invloed op het vermogen. Zo heeft de gemiddelde Amerikaan meer dan de helft van zijn vermogen in aandelen zitten, waarvan de koersen zijn gestegen. De Zwitsers hebben "een geschiedenis van het aantrekken van rijken" die hun geld in het land stallen, aldus de kredietverzekeraar. In Denemarken speelt net zoals in Nederland het gestegen pensioenvermogen een rol.

Door de coronacrisis konden mensen daarnaast hun geld niet uitgeven. Duitsers, die doorgaans ook veel sparen, hebben gemiddeld maar zo'n 62.000 euro aan vermogen omdat ze juist geld op spaarrekeningen hebben staan en niet beleggen. Sparen levert al tijden weinig rendement op door de lage rentes.

Euler Hermes keek voor het onderzoek naar de rijkdom en schulden van huishoudens in bijna zestig landen. De kredietverzekeraar benadrukt dat de rijken nog altijd rijker worden en dat er ook mensen zijn die vorig jaar hun spaargeld hebben moeten aanspreken.

Bron: ANP

Rubriek: Inkomstenbelasting, Huwelijksvermogensrecht

Informatiesoort: Nieuws

  349
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen
MUST READ, COLUMNS