De Belastingdienst heeft de vernieuwde Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners gepubliceerd. Hierin zijn vernieuwingen doorgevoerd en nieuwe afspraken opgenomen ten opzichte van de versie van november 2016. De leidraad treedt onmiddellijk in werking.

In de vernieuwde leidraad is volgens de fiscus rekening gehouden met praktijkervaringen en de reacties van gebruikers, zowel binnen als buiten de Belastingdienst. Bij het invullen van de vernieuwingen is samengewerkt met koepel-, branche- en beroepsorganisaties van belastingadviseurs.

In de nieuwe leidraad staat beschreven hoe de Belastingdienst met belastingadviseurs binnen horizontaal toezicht samenwerkt. De leidraad moet inzicht geven in de wederzijdse verwachtingen en voorzien in een kader voor de werkwijze van belastingadviseurs en ondernemingen binnen het horizontaal toezicht.

Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst wijzigt het toezicht van controle achteraf naar meer afstemming vooraf. Hierbij moeten onderling vertrouwen, wederzijds begrip en wederzijdse transparantie de basis vormen van de samenwerking. De intentie van de leidraad blijft het tot stand brengen van uniformiteit in de uitvoering. Zo heeft de Belastingdienst in de nieuwe leidraad duidelijk voorgeschreven wat de dienst verwacht van belastingadviseurs en wat de adviseurs mogen verwachten van de inspecteurs.

De leidraad is op flink wat punten gewijzigd ten opzichte van de vorige versie uit 2016. Hierbij gaat het onder meer over de looptijd van convenanten en voorwaarden voor het afsluiten van een koepelconvenant. Daarnaast staat beschreven dat de fiscus het toezicht zal beperken op het moment dat een belastingadviseur zekerheid kan geven over de volledigheid van een aangifte. Daar staat tegenover dat er ook meer risicogericht onderzoek wordt uitgevoerd door de Belastingdienst op het moment dat een belastingadviseur die volledigheid niet kan bieden.

 

Naast de nieuwe leidraad is er een nieuwe flyer over de leidraad voor ondernemers ontwikkeld. Zowel de leidraad als de flyer zijn te downloaden op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  296
Gerelateerde artikelen