De verplichte annuïtaire aflossing van hypotheken zal per 1 januari 2013 doorgang vinden als het aan een meerderheid in de Tweede Kamer ligt, zo bleek donderdag tijdens het debat met staatssecretaris Weekers en de nieuwe minister Blok van Wonen en Rijksdienst . Ditzelfde geldt voor de verhuurderheffing. Dinsdag aanstaande zijn de stemmingen.

 

Forfaitaire of fictieve aflossing

De door wetenschap en belastingadviespraktijk geopperde forfaitaire of fictieve aflossing werd afgewezen. Volgens Weekers is deze variant in de zomer wel verkend en is er zelfs overleg geweest met banken. Bij een forfaitair of fictief schema moet er nog een administratieve slag worden gemaakt tussen de daadwerkelijk betaalde rente en de fiscaal aftrekbare rente. Directe renseignering van betaalde rente door de banken aan de belastingdienst ten behoeve van de vooringevulde aangifte  is dan niet mogelijk, zo betoogde Weekers. Derhalve is in de zomer besloten om bij de letterlijke tekst uit het Lenteakkoord, waarin de maatregel was opgenomen, te blijven. Kamerleden die nu toch nog pleitten voor een ander schema, waren in die zin te laat dat de wetgeving en de uitvoering door de belastingdienst nu niet meer kan worden veranderd. Een meerderheid van de Kamer leek dan ook maar te berusten in het voorliggende voorstel.  

Aftrek rente restschuld naar 10 jaar

Eerder werd al bekend dat VVD en PvdA restschulden fiscaal willen faciliteren. In het Regeerakkoord staat dat de rente over een restschuld voor 5 jaar in aanmerking mag worden genomen. Deze wijziging is via een nota van wijziging aangebracht op het Wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning. Neppérus (VVD) en Groot (PvdA) verruimen nu per amendement deze termijn van 5 naar 10 jaar. Minister Blok heeft tevens aangegeven dat de rente reeds in aanmerking mag worden genomen van restschulden ontstaan vanaf 29 oktober 2012, de dag van bekendmaking van het Regeerakkoord. Hiermee hoopt de bewindsman de vrees weg te nemen dat woningbezitters  wachten met verkoop, en dus de realisatie van hun restschuld, tot 1 januari 2013.

Verhuurderheffing

Er was veel kritiek vanuit de Kamer om uiteindelijk 2 miljard euro te heffen bij verhuurders in de gereguleerde huursector. In het Lenteakkoord was nog een opbrengst van 800 miljoen euro per 2014 opgenomen, maar in het Regeerakkoord wordt hier 1,2 miljard euro aan toegevoegd. Deze laatste wijziging zit nog niet in het voorliggende voorstel, maar werpt vanzelfsprekend zijn schaduw vooruit. Er komen nog rapporten en analyses over de impact hiervan op de sector.  Het laatste woord over die verhoging is dus nog niet uitgesproken.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen