Vanaf 1 september 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna) mogen ondernemers die telecommunicatiediensten leveren aan andere ondernemers géén btw meer berekenen over deze diensten. De verleggingsregeling wordt dan verplicht. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen.
Op 29 mei heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de btw-fraude met telecommunicatiediensten en zijn aanpak daarvan.
 
De 1e stap in die aanpak was een goedkeuring om vanaf 1 juni 2017 de verleggingsregeling toe te staan tussen ondernemers die  telecommunicatiediensten verrichten.
 
De 2e stap zal zijn om die goedkeuring om te zetten in een verplichte verleggingsregeling. De beoogde ingangsdatum van die verplichting is 1 september 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna). De precieze ingangsdatumdatum wordt bekend gemaakt via een publicatie in het Staatsblad.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen