Voldoet een ondernemer in het jaar van zijn overlijden niet aan het urencriterium? Dan is het met terugwerkende kracht toch mogelijk de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen. Dat meldt de Belastingdienst.

De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan het bedrag van de winst. Als niet het hele bedrag van de zelfstandigenaftrek is benut, wordt het niet-gerealiseerde deel van de aftrek verrekend in de volgende 9 jaar. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat de ondernemer in het jaar van verrekening zelfstandigenaftrek krijgt. De ondernemer moet dan voldoen aan het urencriterium . Als een ondernemer overlijdt, voldoet hij mogelijk niet aan dit criterium. Hierdoor krijgt hij geen zelfstandigenaftrek en kan hij zijn niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet verrekenen.

In het besluit 'Staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek' is goedgekeurd dat de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek toch in mindering wordt gebracht op de winst behaald met of bij het staken van de gehele onderneming, als:

  • De ondernemer overlijdt.
  • De onderneming door het overlijden wordt gestaakt.
  • De ondernemer door zijn overlijden in het jaar van overlijden niet voldoet aan het urencriterium.
Het besluit is gepubliceerd in 2016, maar werkt terug tot en met 1 januari 2011. Zie voor voorbeelden en praktische tips het artikel Stakingslijfrente en zelfstandigenaftrek en het thema Stakingslijfrente.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

31

Gerelateerde artikelen