Volgende maand betaalt de Belastingdienst de teruggaaf uit van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (teruggaaf bijdrage Zvw) die iemand in 2014 te veel heeft betaald. Ook wordt het voorschot uitbetaald op de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die te veel wordt ingehouden in 2015.
Iemand komt in aanmerking voor een teruggaaf bijdrage Zvw 2014 als diegene voldoet aan de volgende twee voorwaarden:
  • Iemand had in 2014 tegelijkertijd inkomsten bij meer dan 1 werkgever of uitkeringsinstantie.
  • De inkomsten bij de werkgever of uitkeringsinstantie waren in 2014 in totaal hoger dan € 51.414.
Voldoet iemand volgens de gegevens van de Belastingdienst aan deze voorwaarden, dan krijgt diegene bericht over de teruggaaf.

Voorschot 2015

Een voorschot op de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ontvangt iemand alleen als de teruggaaf van de bijdrage over 2015 minimaal € 100 is.
 

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

0

Gerelateerde artikelen