Sinds de tijdelijke verruiming van de vrijstelling schenkbelasting eigen woning is het aantal schenkingen waarbij gebruik wordt gemaakt van deze vrijstelling flink toegenomen. Dit blijkt uit een poll van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) onder notarissen.

Van de 317 notarissen gaf 42 procent aan dat het aantal schenkingen met deze vrijstelling flink is toegenomen. Bij 20 procent is het zelfs (meer dan) verdubbeld. 32 procent ziet een lichte toename, terwijl bij 6 procent het aantal eigenwoningschenkingen gelijk is gebleven.

Tijdelijke verruiming

Vanaf 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd:

  • De eenmalig verhoogde vrijstelling is verhoogd naar € 100.000.
  • Deze vrijstelling is in 2014 € 52.281 voor een schenking van een ouder aan een kind.
  • Het hoeft niet langer te gaan om een schenking van een ouder aan een kind.
  • De ontvanger hoeft niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is belastingvrij. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor:

  • het verwerven van een eigen woning;
  • het aflossen van een eigenwoningschuld;
  • de kosten van het verbeteren en onderhouden van zijn eigen woning;
  • de afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht;
  • het aflossen van de restschuld van de verkochte eigen woning.

De verruiming geldt tot en met 31 december 2014. De vrijstelling geldt voor 1 kalenderjaar. Iemand kan dus kiezen of de vrijstelling in 2013 óf in 2014 wordt gebruikt. De tijdelijk verruimde vrijstelling mag niet worden worden gesplitst en gebruikt over meerdere jaren.

Bron: KNB/Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

0

Gerelateerde artikelen