De 'schorsende werking van het verzet' vervalt per 1 januari 2018. Dat staat in de belastingplannen van het demissionaire kabinet voor volgend jaar.
In de praktijk wordt de schorsende werking van verzet vooral gebruikt om een dwangbevel te vertragen. In de afgelopen 12 jaar heeft de rechter het verzet in 14 van de 868 zaken (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Dit is minder dan 2% van de gevallen. De procedure zorgt voor extra kosten voor de Belastingdienst. Denk aan advocaatkosten en kosten om de executieverkoop te annuleren. Ook vertraagt het de inning van de belastingschuld. Dat is de reden voor het kabinet om de schorsende werking bij verzet te laten vervallen.

Wat is schorsende werking van het verzet?

Wanneer iemand een belastingschuld niet betaalt, kan de Belastingdient met dwanginvordering een dwangbevel uitvaardigen. Als de belastingschuld dan nog steeds niet wordt betaald, kan de Belastingdienst bijvoorbeeld besluiten om in beslag genomen zaken openbaar te verkopen. Is de belastingplichtige het hier niet mee eens? Dan kan hij hiertegen in verzet gaan bij de burgerlijke rechter. De tenuitvoerlegging van het dwangbevel wordt dan automatisch uitgesteld totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.
 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

Dossiers: Prinsjesdag 2017

8

Gerelateerde artikelen