Per 1 januari 2021 schaft de Poolse regering de belastingvrijstelling af van inkomen verdiend in het buitenland. Onder Poolse werknemers in Nederland gaan geruchten dat ze ‘dubbele inkomstenbelasting’ moeten betalen over het loon in Nederland en in Polen.

Dat constateert de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) op basis van signalen van de aangesloten werkgevers. Polen heeft tot op heden Poolse arbeiders, die in het buitenland werken, altijd fiscaal vriendelijk behandeld door een volledige ‘vrijstelling’ (ulga abolicyjna) te geven voor het verschil in belastingheffing tussen werken in Nederland en leven in Polen.

Ook wordt de gegevensuitwisseling met Belastingdiensten van Europese landen, waaronder Nederland, geïntensiveerd. Dit betekent dat Polen, die in het buitenland inkomen verdienen, niet langer meer kunnen rekenen op deze volledige ‘vrijstelling’. Ze moeten over het verschil in (inkomsten-)belasting tussen Nederland en Polen onder voorwaarden, en natuurlijk afhankelijk van hun persoonlijke omstandigheden, alsnog belasting betalen via hun belastingaangifte in Polen.

De NFO ontzenuwt op haar website enkele geruchten en geeft onder meer uitleg over de werking van de nieuwe Poolse regeling en de gevolgen voor de Nederlandse cafetariaregeling.

Bron: NFO

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Informatiesoort: Nieuws

  1793
Gerelateerde artikelen