Kantorenorganisatie SRA constateert verwarring over de vraag of al dan niet een verzoek tot ambtshalve vermindering nodig is in verband met het arrest dat de Hoge Raad dit voorjaar gaat uitbrengen over de houdbaarheid van de Wet rechtsherstel box 3. SRA wijst op een recente brief van staatssecretaris Van Rij waarin bevestigd wordt dat het voor de rechtspositie van betrokkene belastingplichtigen niet uitmaakt of het verzoek vóór of ná het arrest wordt ingediend. Bij SRA en andere beroepsorganisaties bestond hierover nog enige twijfel.

Het gaat hier om de groep belastingplichtigen die deelnam aan de reguliere massaalbezwaarprocedure box 3 voor de aanslagen 2019 en verder en de belastingplichtigen die een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 en verder ontvingen met een dagtekening vanaf 12 november 2021.

Bij de mensen die deelnamen aan de massaalbezwaarprocedure is rechtsherstel geboden op basis van de rechtsherstelwet. Bij de mensen bij wie aanslagen na 12 november 2021 zijn opgelegd, zijn die aanslagen opgelegd op basis van de rechtsherstelwet. De vraag is of dit rechtsherstel voldoende is als het werkelijke inkomen lager ligt dan volgens de reguliere wet dan wel de rechtsherstelwet. Mensen bij wie het werkelijke inkomen lager ligt, hadden en hebben de mogelijkheid een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen.

Daarbij dient volgens de kantorenorganisatie dan wel in ieder geval ook de vijfjaarstermijn in acht te worden genomen. Voor aanslagen inkomstenbelasting tot en met 2018 is immers de vijfjaarstermijn verlopen waardoor een verzoek tot ambtshalve vermindering niet wordt gehonoreerd.

De SRA hoopt dat de Hoge Raad in het straks te verschijnen arrest een eigen berekening opneemt van het werkelijk inkomen waaruit blijkt dat in het concrete geval het werkelijk inkomen inderdaad lager ligt dan het bedrag dat aan de aanslag of het besluit op ambtshalve vermindering ten grondslag ligt.

Lees voor meer aspecten over de ambtshalve vermindering de website van SRA. De brief van de staatssecretaris staat eveneens op de website van de SRA (pdf).

Bron: SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Box 3

2078

Gerelateerde artikelen