Een verzekeraar moet ervoor zorgen dat consumenten een polisblad krijgen wanneer ze een verzekering afsluiten. Kan een verzekeraar dat niet aantonen, "dan dient de verzekeraar eventuele financiële schade als gevolg hiervan alsnog te vergoeden". Dat heeft Klachteninstituut Kifid bepaald.

Verzekeraar Nationale-Nederlanden weigerde de claim, omdat de verzekering alleen dekking biedt voor "overlijden als gevolg van een ongeval". Dat stond in het polisblad van 2018. De consument heeft niet kunnen aantonen dat hij in 1999 een verzekering is aangegaan die blijvende invaliditeit dekt, aldus Kifid.

Hij zegt nooit een polisblad te hebben ontvangen. Daarin staan onder meer de voorwaarden. De Geschillencommissie vindt het aannemelijk dat de consument alsnog zou hebben gekozen voor dekking voor 'blijvende invaliditeit' wanneer hij destijds wel een polisblad had ontvangen.

Kifid heeft bepaald dat de verzekeraar de helft van de dekking moet uitkeren wanneer blijkt dat er sprake is van schade. Die heeft namelijk niet kunnen aantonen een polisblad te hebben verstuurd, wat wettelijk verplicht is. De consument krijgt de andere helft van de uitkering niet omdat hij het polisblad in al die jaren nooit heeft opgevraagd. Een verzekeringnemer heeft dus ook een eigen verantwoordelijkheid.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Verbintenissenrecht

  288
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen
MUST READ, COLUMNS