De Hoge Raad heeft een aantal uitspraken gedaan over de bijtelling van de btw voor het privégebruik van de auto van de zaak, die leiden tot afwijzing van bezwaren over 2010 en eerder. De Belastingdienst vraagt de bezwaarmakers daarom hun bezwaren in te trekken. Bijtelling privégebruik auto niet strijdig met Europees recht.

De Hoge Raad heeft definitief bepaald dat de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak niet strijdig is met het Europese recht. Daarnaast heeft de Hoge Raad besloten dat de bijtelling niet hoger mag zijn dan de werkelijke waarde van het privégebruik. Ook mag voor auto's met een hogere CO2-uitstoot de bijtelling hoger zijn dan voor auto's met een lagere CO2-uitstoot.

Aanvullend besluit staatssecretaris

De staatssecretaris heeft besloten dat voor de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2011 de bijtelling voor het privégebruik van de auto door werknemers beperkt kan blijven tot de btw over 27% van de werkelijke autokosten.

Verzoek Belastingdienst

Omdat de uitspraken van de Hoge Raad leiden tot afwijzing van bezwaren over 2010 en eerder, vraagt de Belastingdienst aan de bezwaarmakers om hun bezwaren, die worden afgewezen, in te trekken. De betrokkenen krijgen binnenkort hierover een brief en een formulier waarmee zij hun bezwaren kunnen intrekken. Deze worden verstuurd in de periode januari tot en met maart 2014.

In de brief staat ook wat iemand kan doen als diegene de bezwaren niet wil intrekken.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen