De vierde uitgave van de nieuwsbrief loonheffingen 2019 is beschikbaar op de website van de Belastingdienst. In deze uitgave is een aantal onderwerpen aangepast en zijn vier nieuwe onderwerpen toegevoegd.

In de nieuwsbrief loonheffingen 2019 staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. De volgende vier onderwerpen zijn toegevoegd:

  • bedragen gemiddeld uurloon lage-inkomensvoordeel 2019;
  • tarief 2e schijf speur- en ontwikkelingswerk omhoog;
  • maximale looptijd 30%-regeling van 8 naar 5 jaar;
  • belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers.

De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2019 zijn daardoor verplaatst van punt 10 naar punt 14.

Verder is het volgende aangepast:

  • Bij punt 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland) is de tekst aangepast van de laatste alinea onder 'Inwoner van Nederland of niet'. En onder 'Hoe bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is?' hebben we de 1e alinea ingekort en de laatste alinea verwijderd.
  • Bij punt 6 (Afkoopkorting pensioen in eigen beheer) is de tekst aangepast.
  • Bij punt 8 (Bedragen vrijwilligersregeling omhoog) zijn de verhoogde uurvergoedingen toegevoegd.
  • In tabel 5 voor werknemers die wonen in een land van de landenkring of een derde land stond 9% als enkelvoudig tarief met loonheffingskorting voor aannemers van werk, thuiswerkers en gelijkgestelden. Dit was niet goed. 9% is veranderd in 8%.
  • In tabel 7 stond bij de afdrachtvermindering over het meerdere bedrag 14%. Dit was niet goed. 14% is veranderd in 16%.
  • Tot slot: Verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2018' zijn nu verwijzingen geworden naar het 'Handboek Loonheffingen 2019'.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Loonbelasting, Sociale zekerheid algemeen

Informatiesoort: Nieuws

  248
Gerelateerde artikelen