Vereniging Eigen Huis roept minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat op om het voorstel van de Unie van Waterschappen voor gedifferentieerde tarieven ongewijzigd over te nemen en zo snel mogelijk in te voeren. Alleen met aparte tarieven voor woningen en bedrijfspanden kunnen de waterschapslasten eerlijker worden verdeeld, zo vindt de vereniging.

Door grote verschillen in de ontwikkeling van de WOZ-waarde tussen woningen en bedrijfsgebouwen komt een steeds groter deel van de waterschapslasten voor rekening van huishoudens.

Een voorstel van de Unie van Waterschappen voor een betere lastenverdeling is eind vorig jaar door de besturen van alle 21 Nederlandse waterschappen unaniem aangenomen. Een oude weeffout in het belastingstelsel wordt hiermee gerepareerd.

Ondernemersvereniging VNO-NCW neemt nu afstand van het voorstel om verschil te kunnen maken tussen tarieven voor woningen en bedrijfspanden en wil daarmee volgens de vereniging de weeffout, waar ondernemers baat bij hebben, in stand houden.

Bron: VEH

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: Nieuws

  208
Gerelateerde artikelen