Op de Navigator, de online informatieportal van Wolters Kluwer, is een aantal nieuwe thema’s opgenomen waarin de voortgang van de fiscale wetsvoorstellen Prinsjesdag 2021 wordt getoond. Naast de 'wetgeving in wording' krijgt de fiscalist ook inzicht in de parlementaire status en geschiedenis van de voorstellen en wordt hij geattendeerd op relevante vakliteratuur.

Bij 'wetgeving in wording' krijgt de gebruiker een overzicht van wetsartikelen die worden gewijzigd door het wetsvoorstel, inclusief een vergelijking van het wetsartikel tussen de huidige of een oudere versie en de versie zoals die luidt na invoering van het wetsvoorstel.

Hiervoor gaat de gebruiker als volgt te werk:

  1. Navigeer naar de rubriek 'Wetgeving' van de pagina en kies daar het wetsartikel. In dit voorbeeld nemen we art. 3.20 IB 2001 uit het Belastingplan 2022:

  2. Via deze link komt de gebruiker op een pagina waar hij de tekst van het artikel kan lezen zoals die luidt na invoering van het voorstel. Ook kan hij versies van een wetsartikel vergelijken. Ga als volgt te werk:
    • Schuif in de tijdsbalk het bolletje van 'Wetsversies vergelijken' naar rechts om de vergelijking te activeren (1).
    • Kies vervolgens in de tijdsbalk de 'voorgestelde versie per 1 januari 2022' (2) voor de tekst van het wetsartikel zoals die luidt na invoering van het wetsvoorstel. Deze versie kan vervolgens worden vergeleken met andere, huidige of oudere versies van het wetsartikel.
    • Druk vervolgens op de knop 'Nu vergelijken' (3).

In de Navigator is voortgang van de wetsvoorstellen in één overzicht te vinden. De voortgangsoverzichten van de afzonderlijke voorstellen staan op de volgende pagina's:

De wetsvoorstellen van Prinsjesdag 2021 zijn aangevuld met een voortgangsoverzicht van het Wetsvoorstel Wet implementatie richtlijnen accijns 2022 (35918).

Bron: Redactie TaxLive

Dossiers: Prinsjesdag 2021

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Nieuws

  435
Gerelateerde artikelen