De verplichte AOV voor zelfstandigen waar het kabinet op dit moment aan werkt is een publieke verzekering met een acceptatieplicht, zonder een beperking op de dekking en waarbij voor iedereen hetzelfde premiepercentage geldt. Dat staat in de beantwoording van de Kamervragen van het lid Maatoug (GroenLinks) over uitsluitingsgronden van de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Een private AOV is een maatwerkverzekering. De hoogte van de premie hangt af van persoonlijke voorkeuren voor een eigenrisicoperiode, de hoogte van het te verzekeren bedrag en de kans dat de zelfstandige ziek of arbeidsongeschikt wordt. Omdat het risico op arbeidsongeschiktheid niet voor iedereen hetzelfde is, kunnen de premie en voorwaarden tussen zelfstandigen onderling verschillen.

Als uit de inschatting van de verzekeraar blijkt dat het individuele risico op arbeidsongeschiktheid verhoogd is, dan kan dit leiden tot een acceptatie met een medische uitsluiting. Daardoor zijn bepaalde medische aandoeningen uitgesloten van de verzekering. Door deze uitsluiting hoeft een zelfstandige niet afgewezen te worden en kan hij toch verzekerd worden voor een reguliere premie. Ook hanteren verzekeraars bij sommige verhoogde risico’s een procentuele premieverhoging om het risico te normaliseren. Een voorbeeld hiervan is een premieopslag bij (fors) overgewicht.

Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat van alle zelfstandigen die een aanvraag voor een verzekering hebben ingediend met bijna 80% een AOV wordt afgesloten. Van alle aanvragen wordt ruim 15% geaccepteerd met een “beperkende (medische) voorwaarde”. Minder dan 5% van de aanvragen wordt afgewezen om medische redenen.

Op dit moment is de vrijwillige verzekering bij het UWV een alternatief voor startende zelfstandigen, ook met een medische voorgeschiedenis. De verzekering kent geen medische keuring en er geldt een acceptatieplicht. De verzekering staat open voor zelfstandigen die eerst een dienstverband of een uitkering op grond van een werknemersverzekering hadden en uit dien hoofde verplicht verzekerd waren voor de ZW en de WIA bij het UWV.

Bron: Ministerie van SZW

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid

186

Gerelateerde artikelen