Het demissionaire kabinet brengt maandag 15 april 2024 de voorjaarsnota al naar buiten, zo heeft minister Van Weyenberg van Financiën na afloop van de wekelijkse ministerraad gemeld. Aanleiding daarvoor is een verzoek van de twee informateurs om de nota alvast te ontvangen in het kader van de onderhandelingen tussen de PVV, VVD, NSC en BBB over een nieuw kabinet. Van Weyenberg vond dat geen onredelijk verzoek en heeft besloten de nota ook meteen naar de Tweede Kamer te sturen.

De voorjaarsnota, die elk jaar uiterlijk begin juni naar buiten komt, is een bijstelling van de lopende rijksbegroting die op Prinsjesdag in september werd gepresenteerd. Daarin staan mee- en tegenvallers voor dit jaar en de verwachtingen voor begrotingen in de toekomst. De Tweede en Eerste Kamer zullen zich nog voor het zomerreces over de nota buigen.

Van Weyenberg en staatssecretaris Van Rij waren in maart 2024 uitgenodigd door de informateurs om over de staatsfinanciën te spreken. De vier formerende partijen zijn bezig om een financieel kader vast te stellen. Dat is een heikele klus omdat de partijen nogal verschillen in hun wensenlijst en de mogelijke uitgaven daarvoor.

De Raad van State zal zich ook nog over de voorjaarsnota buigen. Normaal gesproken gebeurt dat nog voordat de nota naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Focus: Focus

1595

Gerelateerde artikelen