Het UWV verstrekt de komende weken aan ruim 140.000 werkgevers een voorlopige berekening van de tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) over 2018.

In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers er recht bestaat op één of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en welk bedrag de werkgever krijgt. De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2018 die tot en met 31 januari 2019 zijn ingediend.

Als een werkgever geen voorlopige berekening heeft ontvangen of het niet eens is met de voorlopige berekening kan er contact worden opgenomen met het UWV op een speciaal telefoonnummer. Als er een correctie op de aangiften loonheffingen moet plaatsvinden dient dit voor 1 mei te gebeuren. Correcties na 1 mei 2019 worden niet meer meegenomen bij het vaststellen van de definitieve berekeningen.

Voor meer informatie over de tegemoetkomingen Wtl wordt verwezen naar hoofdstuk 26 van het Handboek Loonheffingen en naar de website van het UWV.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

  417
Gerelateerde artikelen