Een minderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel in de steigers staan om de BTW voor de renovatie in de bouw te verlagen en de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor vervuilende auto's te verhogen. Deze maatregelen maken onderdeel uit van een pakket aan maatregelen van een paar honderd miljoen euro, waarmee een deel van de Kamer een wijziging wil aanbrengen op de begroting voor volgend jaar. Ook de bezuiniging op kinderopvang moet volgens die partijen gedeeltelijk van tafel en subsidie maatregelen voor duurzaamheid moeten blijven bestaan.

Herfstakkoord

VVD en PvdA presenteerden begin deze week ook al een wijzing op de begroting van 2013. Bij dit akkoord, inmiddels aangeduid als Herfstakkoord, werd onder meer de forenzentaks afgeschaft, de assurantiebelasting verhoogd, het vitaliteitssparen niet ingevoerd, een doorwerkbonus ingevoerd en de BTW tegemoetkomingregeling verruimd. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen  vandaag kwamen CDA, D66, GroenLinks en CU in het verlengde ook met een voorstel om de begroting te wijzigen. De door VVD en PvdA gepresenteerde fiscale maatregelen blijven daarbij overigens allemaal overeind.

Fiscaal pakket

In het pakket van CDA, D66, GroenLinks en CU, door minister De Jager aangeduid als "verweesde lentecoalitie" verwijzend naar hun deelname aan het Lenteakkoord in het voorjaar, is fiscaal de voornaamste wijziging de verlaging van het BTW tarief voor renovatie in de bouw naar 6 procent. De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor vervuilende auto's wordt daarnaast verhoogd met 3,5 procent. Hybride auto's blijven vrijgesteld van MRB.  Deze "verweesde Lentecoalitie" wil ook een stortbelasting invoeren. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt om uiteindelijk hun beslag te kunnen krijgen in een amendement. Minister De Jager gaf ook aan dat de budgettaire dekking van het voorstel nog niet geheel sluitend is. De partijen gaan het plan nog verder vervolmaken en komen er bij de behandeling van het Belastingplan nader op terug.

Geen meerderheid

Het is de vraag of deze fiscale maatregelen uiteindelijk doorgang zullen vinden. De vier partijen hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en PvdA zouden dit pakket dus makkelijk naast zich neer kunnen leggen. Anderzijds hebben VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer en de genoemde vier partijen kunnen daar het leven van de aanstaande coalitiepartners wel zuur maken.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Omzetbelasting, Belastingheffing van motorrijtuigen, Milieuheffingen

Dossiers: Prinsjesdag 2012

3

Gerelateerde artikelen