Er is geen reden de werkwijze van de Eerste Kamer ingrijpend te herzien. Wel zijn op enkele punten verbeteringen mogelijk. Dit stelt de Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer in haar verslag.
Zo pleit de Commissie voor:
  • een betere informatievoorziening aan de Kamer door de regering voor wat betreft uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van wetsvoorstellen
  • wil zij de grip van de Kamer op het Europese wetgevingsproces versterken
  • wenst zij procedures voor parlementair onderzoek door de Kamer te laten vastleggen
  • beveelt zij openbaarheid van inhoudelijke (niet puur procedurele) commissievergaderingen aan
  • vastleggen dat stemmen bij zitten en opstaan ook formeel de hoofdregel is
  • de Eerste Kamer scherper moet kijken naar welke Europese onderwerpen zij wil behandelen
Voor een aantal van deze verbeteringen is aanpassing van het Reglement van Orde nodig. 
 
 

Bron: Eerste Kamer

Informatiesoort: Nieuws

0