De Douane hanteert voortaan een boetebeleid voor douanevervoer. Bedrijven die de regels niet of onvoldoende naleven krijgen sancties opgelegd. De hoogte van de verzuimboete bedraagt € 140 tot € 335 voor bedrijven die stelselmatig de regels overtreden. Bij opzet of grove schuld krijgen bedrijven een vergrijpboete waarvan de hoogte afhankelijk is van de overtreding en omstandigheden.

Het nieuwe boetebeleid geldt voor aangiftes douanevervoer die zijn vrijgegeven op 1 januari 2024 of later. Bij iedere aangifte die leidt tot een douaneschuld en uitnodiging tot betaling, legt de Douane een boete op. In het voorafgaande traject van nasporing heeft de Douane dan al gelegenheid geboden om de regels na te leven.

Tegen het besluit tot het opleggen van de boete kan een bedrijf in bezwaar en beroep gaan.

Bron: Douane

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Douane, Fiscaal bestuurs(proces)recht

248

Gerelateerde artikelen