Overheidsondernemingen worden vanaf 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt op weg daarnaartoe het wetgevingstraject en het implementatietraject nauwkeurig in de gaten.

Het wetgevingstraject

Op 10 februari 2015 heeft in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek plaatsgevonden over het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (34003). VNG vraagt in een brief aan de Eerste Kamer onder andere aandacht voor:

  • het specifieke juridische kader waarin gemeenten opereren;
  • de vrijstelling voor dienstverleningsovereenkomsten;
  • de administratieve verplichtingen als evident is dat geen Vpb is verschuldigd; en
  • een budgettair neutrale uitwerking voor gemeenten.

Het implementatietraject

Om de implementatie van de Vpb-plicht te stroomlijnen is een samenwerking opgestart tussen VNG, IPO, UvW en het Ministerie van Financiën/de Belastingdienst. VNG betrekt ook andere belangenverenigingen bij de voorbereidingen en heeft contacten gelegd met brancheorganisaties, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. VNG hoopt eind maart meer duidelijkheid te hebben over fiscale vraagstukken en de implementatie.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2014

3

Gerelateerde artikelen