Er zijn voorwaarden verbonden aan het (door)werken en bijverdienen zonder fiscale sancties door een werknemer die zijn ouderdomspensioen of prepensioen in laten gaan vóór de pensioendatum of -richtleeftijd.

Of het (door)werken en bijverdienen zonder fiscale sancties kan gebeuren is afhankelijk van het tijdstip waarop de werknemer zijn pensioen in wil laten gaan. De Belastingdienst onderscheidt drie situaties:

  1. pensioen op de reguliere ingangsdatum van de (pre)pensioenregeling en doorwerken;
  2. ingangsdatum pensioen op of binnen 5 jaar voor AOW-datum en doorwerken;
  3. ingangsdatum pensioen meer dan 5 jaar voor AOW-datum en doorwerken.

Het volledige antwoord staat op de belastingdienstpensioensite.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Loonbelasting, Pensioenen

Informatiesoort: Nieuws

  680
Gerelateerde artikelen