Niels Boef, voorzitter van de de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), vindt continuering van het box 3-gevecht maatschappelijk onwenselijk. Dat schrijft hij in een opiniestuk in het FD. "Het is tijd dat het kabinet werkt aan een fiscaal masterplan dat een heffing op basis van het werkelijke beleggingsrendement opneemt en heffingsficties nalaat, tenzij het echt niet anders kan."

De voorzitter, die tevens partner en fiscalist is bij KPMG Meijburg, is niet te spreken over de herstelwetgeving die ficties in stand laat. Veel recente rechtbankuitspraken steunen hem in de overtuiging dat fictief rendement onhoudbaar is.

Boef vindt het maatschappelijk gezien zorgelijk dat massa’s belastingplichtigen langdurig procederen over belastingwetgeving waardoor een decennium van rechtszaken dreigt met als gevolg een onzekere schatkistopbrengst. Bovendien gaat de schaarse capaciteit van de Belastingdienst op aan een eindeloze rechtsgang, waardoor de fiscus nauwelijks meer toekomt aan de kerntaken, zo constateert hij.

Daarnaast stelt de fiscalist dat het draagvlak voor algehele herziening van de inkomstenbelasting groot is. Volgens hem is de fiscale behandeling van werken, ondernemen, wonen en beleggen in het huidige stelsel volledig uitgewerkt. "Box 3 moet worden ingeruild voor een stelsel dat werkelijk vermogensrendement belast. Overal ter wereld voeren beleggers hun werkelijk rendement in de aangifte op. Vrijwel elke bank-app categoriseert bankmutaties: een uitdraai geeft beleggers het benodigde inzicht. Zij kunnen dat prima opvoeren", oppert hij.

De voorzitter van de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs (zo'n 4800 leden) pleit in het fiscale masterplan voor een forse investering in de Belastingdienst om een herziening van de inkomstenbelasting sneller te kunnen doorvoeren. "Handel alle lopende geschillen collectief af. En bied, tot slot, alle belastingplichtigen rechtszekerheid over de gevolgen van de komende arresten", zo concludeert hij in de krant.

Bron: FD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

87

Gerelateerde artikelen